Για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα και τις ειδήσεις του ιστοτόπου μας, καταχωρήστε το email σας εδώ. Ο ιστότοπός μας https://svoura.net δε μοιράζεται, ούτε ανταλλάσσει με άλλες εταιρίες τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία φυλάσσονται σε ασφαλή βάση δεδομένων.

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο (newsletter) του svoura.net, παρέχετε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και την εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή σας στο https://svoura.net και αποδέχεστε την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων.

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο του https://svoura.net, το τελευταίο διατηρεί την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και το όνομα σας για όσο χρονικό διάστημα επιθυμείτε να λαμβάνετε το ενημερωτικό δελτίο.

Καθίσταται σαφές ότι έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας. Για να αναιρέσετε τη συγκατάθεση σας κάντε κλικ στη λέξη «Unsubscribe» ή «Διαγραφή» σε οποιοδήποτε email που θα λάβετε από το https://svoura.net. Εναλλακτικά, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το ενημερωτικό δελτίο μας στέλνοντας email στο mailbox @ svoura . net